درایو دانفوس


شرکت مهندسی ویرا الکتریک نماینده فروش درایو و سافت استارت دانفوس دانمارک


ویرا الکتریک نماینده فروش اینورتر و سافت استارت دانفوس دانمارکاین مجموعه از سال 1389 امتیاز نمایندگی فروش درایو و سافت استارت دانفوس دانمارک را دارا می باشد .انواع درایو های دانفوس با توجه به نوع کاربری به شرح زیر می باشد :درایو میکرو یا مایکرو دانفوس MICRO DRIVE FC051 جهت کاربری عمومی و دارای ولوم تنظیم دور بر روی درایو می باشد.درایو آکوا دانفوس AQUA DRIVE FC202  جهت کاربری پمپ و فن ، دارای تنظیمات کلوز لوپ ( PID CONTROLLER )درایو اتوماسیون دانفوس AUTOMATION DRIVE FC 301-302 درایوی جهت کاربری اتوماسیون صنعتی